V zbierke pre Etiópiu samostatne pokračuje SAVIO aj Nadácia Integra. Pridajte sa.

Spoločná iniciatíva Spolu pre Etiópiu sa skončila, ale organizácie SAVIO a Nadácia Integra v pomoci ľuďom zasiahnutým konfliktom v Tigraji pomáhajú individuálne ďalej:

SAVIO so saleziánmi a organizáciou VIS v Etiópii pokračujú v pomoci civilistom. Situácia v Tigraji sa totiž ani po piatich mesiacoch intenzívnych bojov nezlepšila a pomoc je stále veľmi potrebná.
Viac o zbiekre SAVIO

Nadácia Integra v spolupráci s partnerom Tearfund začala krátko po vypuknutí konfliktu ešte v decembri minulého roka a stále v Tigraji pokračuje. Ide o pomoc formou poskytovania jedla, vody a zabezpečenia hygienických potrieb ľuďom.
Viac o zbiekre Nadácie Integra